đồng Bolivar

Chiếc quan tài bằng bìa carton có giá... 5.500 USD

Chiếc quan tài bằng bìa carton có giá... 5.500 USD

VTV.vn - Quan tài bằng bìa các tông, câu chuyên tưởng như khó tin trên lại đang là minh chứng mới nhất cho cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội tại Venezuela.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive