TV& VIDEO

đồng Bolivar

Chiếc quan tài bằng bìa carton có giá... 5.500 USD

Chiếc quan tài bằng bìa carton có giá... 5.500 USD

VTV.vn - Quan tài bằng bìa các tông, câu chuyên tưởng như khó tin trên lại đang là minh chứng mới nhất cho cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội tại Venezuela.