TV& VIDEO

đồng chí Nguyễn Bá Thanh

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh từ trần

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh từ trần

VTV.vn - Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã từ trần vào hôm nay (13/2).