TV& VIDEO

đồng chí Phạm Minh Chính

Cần phải có các chính sách đột phá trong công tác cán bộ

Cần phải có các chính sách đột phá trong công tác cán bộ

VTV.vn - Đồng chí Phạm Minh Chính cho rằng, cần phải có các chính sách đột phá trong công tác cán bộ.