đồng chí Trương Thị Mai

10 năm vận động hiến máu tiếp nhận hơn 10 triệu đơn vị máu

10 năm vận động hiến máu tiếp nhận hơn 10 triệu đơn vị máu

VTV.vn - Vận động và tiếp nhận hơn 10 triệu đơn vị máu, số người hiến máu tình nguyện đạt 98%.