TV& VIDEO

đồng chí Trương Thị Mai

Đồng chí Trương Thị Mai tiếp Hội trưởng Hội thánh Tin Lành Việt Nam

Đồng chí Trương Thị Mai tiếp Hội trưởng Hội thánh Tin Lành Việt Nam

VTV.vn - Sáng nay (8/2), đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương, đã có cuộc tiếp mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc).