TV& VIDEO

đồng chí Trương Thị Mai

Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với New Zealand

Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với New Zealand

VTV.vn - Đồng chí Trương Thị Mai mong muốn New Zealand sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam.