TV& VIDEO

đồng chí Trương Thị Mai

Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Australia

Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Australia

VTV.vn - Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Australia.