TV& VIDEO

đóng cửa rừng tự nhiên

Bảo vệ rừng: Làm sao cho hiệu quả?

Bảo vệ rừng: Làm sao cho hiệu quả?

VTV.vn - Trước những diễn biến phức tạp của tình trạng chặt phá rừng hiện nay ở nước ta, làm cách nào để ngăn chặn, bảo vệ rừng trước lòng tham và sự thiếu hiểu biết của lâm tặc?