TV& VIDEO

Đông Cuông

Hàng nghìn người đổ xô về Lễ hội đền Đông Cuông

Hàng nghìn người đổ xô về Lễ hội đền Đông Cuông

VTV.vn - Lễ hội đền Đông Cuông năm 2016 được huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái tổ chức trong các ngày 14 và 15/2.