TV& VIDEO

động đất mạnh

Vì sao Mexico liên tiếp hứng chịu động đất cường độ mạnh?

Vì sao Mexico liên tiếp hứng chịu động đất cường độ mạnh?

VTV.vn - Vị trí giao thoa giữa ba mảng kiến tạo lớn nhất thế giới đặt Mexico vào tình thế nguy hiểm, có thể hứng chịu động đất bất cứ lúc nào.