TV& VIDEO

động đất

Nhật Bản diễn tập ứng phó các mối đe dọa

Nhật Bản diễn tập ứng phó các mối đe dọa

VTV.vn - Cuộc diễn tập ứng phó các mối đe dọa thường niên này diễn ra vào Ngày ngăn ngừa thảm họa của Nhật Bản 1/9.