TV& VIDEO

Đông dược giả

“Lỗ hổng” trong quản lý thị trường thuốc Đông dược

“Lỗ hổng” trong quản lý thị trường thuốc Đông dược

VTV.vn - Hiện Đông dược ở nước ta đang được quản lý rất lỏng lẻo từ thị trường tự do đến thuốc trong bệnh viện.