TV& VIDEO

đồng Franc Thuỵ Sĩ

Trung Quốc và Thuỵ Sĩ hoán đổi tiền tệ trực tiếp

Trung Quốc và Thuỵ Sĩ hoán đổi tiền tệ trực tiếp

VTV.vn - Theo Cơ quan quản lý giao dịch ngoại hối của Trung Quốc, kể từ ngày hôm nay 10/11, Trung Quốc và Thuỵ Sĩ sẽ bắt đầu trực tiếp hoán đổi đồng nội tệ của nhau.