TV& VIDEO

đóng góp ý kiến

Khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn

Khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn

VTV.vn - Dự thảo nghị định mới cần bám sát thực tiễn và phải là bộ khung chính sách đầu tư nông nghiệp.