TV& VIDEO

đồng hồ đeo tay

Bạn đã thực sự hiểu các cơ chế hoạt động lịch trên đồng hồ cơ khí?

Bạn đã thực sự hiểu các cơ chế hoạt động lịch trên đồng hồ cơ khí?

VTV.vn - Đồng hồ đeo tay có nhiều cơ chế lịch khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp mà nhiều người có thể không nắm rõ.