TV& VIDEO

đồng hồ nguyên tử

Bước nhảy 1 giây là gì mà có thể phá hủy hoàn toàn hệ thống Internet toàn cầu?

Bước nhảy 1 giây là gì mà có thể phá hủy hoàn toàn hệ thống Internet toàn cầu?

VTV.vn - Dù chỉ là 1 giây nhưng nếu không cẩn thận, toàn bộ mạng lưới Internet trên thế giới và hệ thống định GPS có thể bị sụp đổ.