TV& VIDEO

đóng mở thị thực

Từ ngày 1/1/2017, Việt Nam áp dụng thị thực điện tử

Từ ngày 1/1/2017, Việt Nam áp dụng thị thực điện tử

VTV.vn - Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch ngày 9/8/2016 tại Hội An, Quảng Nam.