TV& VIDEO

Đồng Nai

Số lượng học sinh Đồng Nai tăng đột biến ngay từ đầu năm học

Số lượng học sinh Đồng Nai tăng đột biến ngay từ đầu năm học

VTV.vn - Số lượng học sinh tại Đồng Nai tăng đột biến ngay từ đầu năm học nên việc xây dựng trường lớp gặp rất nhiều khó khăn.