TV& VIDEO

Đông Nam Á

Việt Nam và Đông Nam Á quan trọng trong chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ

Việt Nam và Đông Nam Á quan trọng trong chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ

VTV.vn - Việt Nam và Đông Nam Á giữ vai trò quan trọng trong chiến lược Ấn Độ - Thái Bình Dương của chính quyền Mỹ.