TV& VIDEO

đồng nghiệp nam

Rất ít người thích làm việc với nữ giới

Rất ít người thích làm việc với nữ giới

VTV.vn - Khảo sát của Business Insider được thực hiện tại Mỹ cho thấy có hơn 20% số người được hỏi cho biết thích làm việc với nam giới hơn, trong khi chỉ 6% thích làm việc với nữ