TV& VIDEO

đồng nhân dân tệ

Ngân hàng Trung ương Đức thêm Nhân dân tệ vào dự trữ ngoại hối

Ngân hàng Trung ương Đức thêm Nhân dân tệ vào dự trữ ngoại hối

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Đức Bundesbank vừa cho biết sẽ thêm đồng Nhân dân tệ vào giỏ dự trữ ngoại hối của mình, tăng vị thế của đồng Nhân dân tệ trên thị trường quốc tế.