TV& VIDEO

đồng nhân dân tệ

Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc giảm

Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc giảm

VTV.vn - Theo báo cáo của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, dự trữ ngoại tệ trong tháng 2/2018 đã giảm 27 tỷ USD, xuống 3.134 tỷ USD, sau khi tăng 21,5 tỷ USD trong tháng 1.