TV& VIDEO

VTV Đặc biệt

VTV Đặc biệt “Ánh sáng tháng 10” -  Cơ hội thỏa sức sáng tạo với những khuôn hình

VTV Đặc biệt “Ánh sáng tháng 10” - Cơ hội thỏa sức sáng tạo với những khuôn hình

VTV.vn - Đó là chia sẻ của phóng viên Quang Nam - quay phim chính của chương trình VTV Đặc biệt tháng 10 - phim tài liệu “Ánh sáng tháng 10”.

VTV Đặc biệt

Gồm 114 bài viết về chủ đề

VTV Đặc biệt

VTV Đặc biệt (VTV Special) là dự án sản xuất các chương trình đặc biệt của Đài THVN, được sắp xếp vào khung giờ vàng trên VTV1 với tần suất mỗi tháng 1 số, bắt đầu từ tháng 1/2015.