TV& VIDEO

VTV Đặc biệt

2017 - Một năm đầy dấu ấn của VTV Đặc biệt

2017 - Một năm đầy dấu ấn của VTV Đặc biệt

VTV.vn - Sau 3 năm lên sóng, VTV Đặc biệt đã khẳng định được thương hiệu và tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Và 2017 là năm thành công nhất từ trước đến nay của VTV Đặc biệt.

VTV Đặc biệt

Gồm 121 bài viết về chủ đề

VTV Đặc biệt

VTV Đặc biệt (VTV Special) là dự án sản xuất các chương trình đặc biệt của Đài THVN, được sắp xếp vào khung giờ vàng trên VTV1 với tần suất mỗi tháng 1 số, bắt đầu từ tháng 1/2015.