VTV Đặc biệt

VTV Đặc biệt tháng 9: Ngọn đuốc thế kỉ

VTV Đặc biệt tháng 9: Ngọn đuốc thế kỉ

VTV.vn - Bộ phim tài liệu "Ngọn đuốc thế kỉ" do Trung tâm Phim Tài liệu và Phóng sự, Đài THVN thực hiện sẽ được phát sóng trong khung giờ VTV Đặc biệt tháng 9.

VTV Đặc biệt

Gồm 109 bài viết về chủ đề

VTV Đặc biệt

VTV Đặc biệt (VTV Special) là dự án sản xuất các chương trình đặc biệt của Đài THVN, được sắp xếp vào khung giờ vàng trên VTV1 với tần suất mỗi tháng 1 số, bắt đầu từ tháng 1/2015.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive