TV& VIDEO

đột quỵ não

Sản phẩm nào cho dự phòng và hỗ trợ trị liệu đột quỵ não hữu hiệu?

Sản phẩm nào cho dự phòng và hỗ trợ trị liệu đột quỵ não hữu hiệu?

VTV.vn - Ngưu hoàng thanh tâm dạng nước của Hàn Quốc là một trong những sản phẩm giúp dự phòng và hỗ trợ trị liệu đột quỵ não hữu hiệu.