TV& VIDEO

dự án An Hưng

Dự án An Hưng: Chủ đầu tư vi phạm hợp đồng với khách hàng

Dự án An Hưng: Chủ đầu tư vi phạm hợp đồng với khách hàng

Sai phạm của chủ đầu tư này là không cung cấp thông tin đầy đủ cho khách hàng về tình trạng dự án, bồi thường hợp đồng nhưng bỏ qua trách nhiệm vi phạm của chủ đầu tư.