dự án BOT

Kiến nghị giảm thu phí BOT Yên Lệnh từ hơn 15 năm còn 7 năm

Kiến nghị giảm thu phí BOT Yên Lệnh từ hơn 15 năm còn 7 năm

VTV.vn - Sau khi kiểm toán dự án BOT Yên Lệnh (Hưng Yên) đến nút giao thông Vòng (Hà Nam), Kiểm toán Nhà nước kiến nghị phải giảm thời gian thu phí từ hơn 15 năm xuống còn 7 năm.