TV& VIDEO

dự án BOT

Kiểm đếm xe tìm phương án cho BOT Cai Lậy

Kiểm đếm xe tìm phương án cho BOT Cai Lậy

VTV.vn - Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang thực hiện kiểm đếm lưu lượng xe qua trạm BOT Cai Lậy trên cả 2 tuyến đường tránh và phần Quốc lộ 1 được cải tạo.