TV& VIDEO

dự án chậm triển khai

Bình Thuận: Hàng chục dự án chậm triển khai vì chồng lấn quy hoạch titan

Bình Thuận: Hàng chục dự án chậm triển khai vì chồng lấn quy hoạch titan

VTV.vn -Hơn 30 dự án phát triển KT-XH tại tỉnh Bình Thuận đang trong tình trạng đầu tư dở dang hoặc phải tạm dừng triển khai vì bị chồng lấn với quy hoạch thăm dò, khai thác titan.