TV& VIDEO

dự án chung cư

Bộ Xây dựng đề nghị TP.HCM cho xây căn hộ thương mại 25m2

Bộ Xây dựng đề nghị TP.HCM cho xây căn hộ thương mại 25m2

VTV.vn - Bộ Xây dựng đề nghị TP.HCM nghiên cứu cho phép xây căn hộ thương mại với diện tích nhỏ 25 - 45m2 theo một tỷ lệ nhất định, chiếm khoảng 20 - 25% tại các dự án chung cư.