TV& VIDEO

dự án đầu tư nước ngoài

"Càng khó khăn càng phải đổi mới mạnh mẽ"

"Càng khó khăn càng phải đổi mới mạnh mẽ"

Càng khó khăn càng cần phải tái cơ cấu và đổi mới mạnh mẽ hơn nữa. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3.