dự án đầu tư nước ngoài

Thừa Thiên - Huế thu hút 11 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 2.000 tỷ đồng

Thừa Thiên - Huế thu hút 11 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gần 2.000 tỷ đồng

VTV.vn - 5 tháng năm 2018, tỉnh Thừa Thiên - Huế thu hút 11 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 1.986,7 tỷ đồng (chưa kể dự án của Tập đoàn Banya Tree).