TV& VIDEO

dự án đầu tư

Bế mạc Kỳ họp Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Cuba

Bế mạc Kỳ họp Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Cuba

VTV.vn - Kỳ họp lần thứ 35 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Cuba đã bế mạc vào sáng 3/10 tại Hà Nội.