TV& VIDEO

dự án đầu tư

TP.HCM lần đầu tiên lập tổ công tác giải quyết các dự án đầu tư

TP.HCM lần đầu tiên lập tổ công tác giải quyết các dự án đầu tư

VTV.vn - TP.HCM vừa lập một tổ công tác giải quyết dự án đầu tư cấp thành phố với mục tiêu giải quyết nhanh và gỡ khó cho các dự án.