TV& VIDEO

dự án đầu tư

Dung Quất phát triển hài hòa thành phố công nghiệp - đô thị

Dung Quất phát triển hài hòa thành phố công nghiệp - đô thị

VTV.vn - Dung Quất là một trong những khu kinh tế đầu tàu của miền Trung và cả nước.