TV& VIDEO

dự án FDI

Cần thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật giữa khu vực FDI và khu vực nội địa

Cần thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật giữa khu vực FDI và khu vực nội địa

VTV.vn - Việt Nam đang được hưởng lợi rất ít từ hiệu ứng lan tỏa từ dòng vốn FDI mang lại trong quá trình chuyển giao công nghệ.