TV& VIDEO

dự án nhà ở

Căn hộ bình dân vẫn chiếm tỷ lệ thấp trong 10 tháng đầu năm

Căn hộ bình dân vẫn chiếm tỷ lệ thấp trong 10 tháng đầu năm

VTV.vn - Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, trong 10 tháng đầu năm 2017, căn hộ bình dân vẫn chiếm tỷ lệ thấp.