TV& VIDEO

Dự án nước sạch

Lãng phí nhiều công trình nước sạch tiền tỷ tại Quảng Nam

Lãng phí nhiều công trình nước sạch tiền tỷ tại Quảng Nam

VTV.vn - Tại Quảng Nam, nhiều công trình nước sạch đang bị xuống cấp nghiêm trọng, không sử dụng được, buộc người dân phải tự đào giếng để sinh hoạt.