TV& VIDEO

dự án ODA

Bổ sung vốn đối ứng cho dự án ODA

Bổ sung vốn đối ứng cho dự án ODA

VTV.vn - "Chỉ cần chi 1 đồng vốn đối ứng sẽ thu hút được 7 đồng vốn viện trợ từ nước ngoài (ODA)" là vấn đề đã được nêu trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 vừa qua.