TV& VIDEO

dự án thép

Thủ tướng yêu cầu tạm dừng đề xuất dự án thép Cà Ná

Thủ tướng yêu cầu tạm dừng đề xuất dự án thép Cà Ná

VTV.vn - Thủ tướng vừa yêu cầu tỉnh Ninh Thuận và các cơ quan chức năng tạm dừng đề xuất dự án thép Cà Ná của Tập đoàn Hoa Sen.