TV& VIDEO

dự án treo

Tháo gỡ vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận nhà đất ở TP.HCM

Tháo gỡ vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận nhà đất ở TP.HCM

VTV.vn - TP.HCM đã đưa ra một số giải pháp để tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận nhà đất trên địa bàn.