TV& VIDEO

dự án treo

Quyền lợi người dân bị “giam lỏng” bởi dự án Đại học "treo" 10 năm

Quyền lợi người dân bị “giam lỏng” bởi dự án Đại học "treo" 10 năm

VTV.vn - Đằng sau dự án bị "treo" luôn có rất nhiều quyền lợi bị "giam lỏng" khi người dân chẳng may có tài sản lọt vào vùng dự án.