TV& VIDEO

dự án trọng điểm

Hà Tĩnh đề nghị chưa khởi động lại dự án mỏ sắt Thạch Khê

Hà Tĩnh đề nghị chưa khởi động lại dự án mỏ sắt Thạch Khê

VTV.vn - Tỉnh Hà Tĩnh mong muốn Chính phủ chưa khởi động lại Dự án mỏ sắt Thạch Khê vì nhiều hệ lụy có thể xảy ra.