TV& VIDEO

dự án xây cầu

Quảng Nam: Nguy hiểm rình rập nơi bến sông

Quảng Nam: Nguy hiểm rình rập nơi bến sông

VTV.vn - Người dân ở làng Tắc Rối (xã Trà Tập, huyện miền núi cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) hàng ngày vẫn phải vượt sông với nguy hiểm thường trực.