TV& VIDEO

du khách Nga

Du khách Nga đổ dồn về Nha Trang mùa nghỉ đông

Du khách Nga đổ dồn về Nha Trang mùa nghỉ đông

VTV.vn - Sau gần 2 năm giảm sút do ảnh hưởng nhiều yếu tố, 2 tháng gần đây, khách Nga đến Nha Trang – Khánh Hòa đã bắt đầu tăng trở lại.