TV& VIDEO

Du lịch cộng đồng

Nông dân làm du lịch - Mô hình hấp dẫn nhiều du khách

Nông dân làm du lịch - Mô hình hấp dẫn nhiều du khách

VTV.vn - Những năm gần đây, lượng du khách đến các làng rau ven sông Ba (Phú Yên) ngày càng nhiều. Điều này có được khi tỉnh Phú Yên triển khai đề án phát triển du lịch cộng đồng.