TV& VIDEO

du lịch hà Nội

Chiến lược quảng bá du lịch Hà Nội trên CNN

Chiến lược quảng bá du lịch Hà Nội trên CNN

VTV.vn - Chương trình quảng bá trên CNN với số tiền được chi ra là 1 triệu USD được nhận định là một trong 10 sự kiện nổi bật của ngành du lịch Hà Nội năm 2017.