TV& VIDEO

du lịch nông nghiệp

Lâm Đồng: Triển khai xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp

Lâm Đồng: Triển khai xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp

VTV.vn - Tỉnh Lâm Đồng vừa triển khai đề án xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp, mở ra loại hình du lịch mới trong hành trình khám phá, trải nghiệm thành phố cao nguyên Đà Lạt.