TV& VIDEO

du lịch nông nghiệp

Du lịch trải nghiệm hái dâu tây ở Đài Loan (Trung Quốc)

Du lịch trải nghiệm hái dâu tây ở Đài Loan (Trung Quốc)

VTV.vn - Du lịch trải nghiệm nông nghiệp đang mở ra cơ hội tăng cao thu nhập cho người nông dân ở Đài Loan (Trung Quốc).