TV& VIDEO

du lịch tiết kiệm

Công ty đi công tác, du lịch tiết kiệm bằng thẻ doanh nghiệp

Công ty đi công tác, du lịch tiết kiệm bằng thẻ doanh nghiệp

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam đã giảm bớt gánh nặng của chi phí đi công tác, du lịch thông qua việc sử dụng thẻ tín dụng doanh nghiệp.