TV& VIDEO

Du lịch Việt Nam

APEC 2017 - Cơ hội lớn cho du lịch Việt Nam

APEC 2017 - Cơ hội lớn cho du lịch Việt Nam

VTV.vn - Việc Việt Nam là chủ nhà tổ chức Hội nghị thường niên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương APEC lần thứ 29 đã mang lại cho ngành du lịch nhiều cơ hội.