TV& VIDEO

du lịch vũ trụ

Trung Quốc thử nghiệm phương tiện du lịch vũ trụ

Trung Quốc thử nghiệm phương tiện du lịch vũ trụ

VTV.vn - Chuyến bay thử nghiệm thành công cung cấp các thông số kỹ thuật quan trọng cho quá trình nghiên cứu phát triển phương tiện này.