TV& VIDEO

du lịch

NB Nguyễn Hường: Đài PT-TH Thanh Hóa góp phần hướng đến phát triển công tác truyền thông du lịch

NB Nguyễn Hường: Đài PT-TH Thanh Hóa góp phần hướng đến phát triển công tác truyền thông du lịch

VTV.vn - Nhà báo Nguyễn Hường cho biết, Đài PT-TH Thanh Hóa đã nỗ lực để góp phần hướng đến sự phát triển ở công tác truyền thông, quảng bá về du lịch.