TV& VIDEO

dự luật cải cách lao động

Thủ tướng Pháp kiên quyết thực thi Dự luật cải cách lao động mới

Thủ tướng Pháp kiên quyết thực thi Dự luật cải cách lao động mới

VTV.vn - Thủ tướng Pháp Manuel Valls mới đây tuyên bố, sẽ không nhượng bộ và kiên quyết thực thi Dự luật cải cách lao động mới.