TV& VIDEO

dư lượng thuốc

Báo động tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật cho nông sản

Báo động tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật cho nông sản

VTV.vn - Chuyện rau có thuốc trừ sâu và hóa chất độc hại đã được nói nhiều, nhắc nhiều nhưng cho đến lúc này vẫn chưa có được hồi kết.