TV& VIDEO

dự toán ngân sách

Năm 2018, TP.HCM đặt ra 20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Năm 2018, TP.HCM đặt ra 20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

VTV.vn - TP.HCM đã đặt ra 20 chỉ tiêu trong năm 2018, trong đó có 5 chỉ tiêu về kinh tế, 10 chỉ tiêu về xã hội, 4 chỉ tiêu về môi trường, 1 chỉ tiêu về cải cách hành chính.