TV& VIDEO

dự toán ngân sách

Hôm nay, Quốc hội thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2018

Hôm nay, Quốc hội thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2018

VTV.vn - Trong ngày hôm nay (31/10), Quốc hội sẽ thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2018.