đưa thuốc vào danh mục xét duyệt

Giao diện thử nghiệm VTVLive