TV& VIDEO

Duma

Đảng Nước Nga Thống nhất tiếp tục giữ vị trí đa số lập hiến tại Duma

Đảng Nước Nga Thống nhất tiếp tục giữ vị trí đa số lập hiến tại Duma

VTV.vn - Tính đến cuối giờ chiều nay (19/9), sau khi kiểm gần 95% số phiếu, Đảng “Nước Nga Thống nhất” của Tổng thống Putin tiếp tục chiếm đa số tại Duma.