TV& VIDEO

dừng thu phí

Nhiều trạm thu phí tự động hoạt động chưa hiệu quả

Nhiều trạm thu phí tự động hoạt động chưa hiệu quả

VTV.vn - Tuyên truyền về ứng dụng công nghệ còn hạn chế hay thói quen dùng tiền mặt là những nguyên nhân khiến nhiều trạm thu phí tự động hoạt động chưa hiệu quả.