TV& VIDEO

dừng thu phí

Còn 3 trạm BOT chưa thu phí tự động

Còn 3 trạm BOT chưa thu phí tự động

VTV.vn - Đến nay, vẫn còn 3 trong tổng số 27 nhà đầu tư BOT vẫn chưa hoàn tất thương thảo hợp đồng lắp đặt trạm thu phí tự động.