TV& VIDEO

dừng tìm kiếm

Gia đình bị trao nhầm con 42 năm tạm dừng tìm kiếm

Gia đình bị trao nhầm con 42 năm tạm dừng tìm kiếm

VTV.vn - Gia đình chị Tạ Thị Thu Trang - người bị trao nhầm 42 năm trước ở nhà hộ sinh Ba Đình - đã quyết định tạm dừng việc tìm kiếm người thân.