TV& VIDEO

đuối nước

Kon Tum: Một sinh viên đuối nước dưới cầu treo Kon Klor

Kon Tum: Một sinh viên đuối nước dưới cầu treo Kon Klor

VTV.vn - 7h sáng 25/2, em Nguyễn Văn Thích ( làng Kon Tum K'Bâng, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum) ra sông Đắk Bla tắm thì bị đuối nước ngay dưới chân cầu treo Kon KLor.